Close

ZELENI JURIJ

ZELENI JURIJ

Tokrat bomo spoznali praznik, katerega korenine segajo v jugovzhodno pokrajino Slovenije – v Belo krajino, ki leži ob mejni reki Kolpi. Ta praznik se imenuje Jurjevo, ki ga obhajajo 24. aprila. Belokranjci so jurjevo vedno radi praznovali, ta tradicija pa se je ohranila tudi v današnji čas.

 

KDO JE SV. JURIJ OZRIOMA ZELENI JURIJ

Obstaja več razlag o tem, kdo je zeleni Jurij.

Po podatkih metliškega Belokranjskega muzeja naj bi bil zeleni Jurij mitološki sin najvišjega slovanskega boga Peruna, zaščitnik živine in konj. Ščiti tudi pred kačami, premaga sovražnika, prinaša rodovitnost in predstavlja ga lik, ki je kot prispodoba prebujajoče narave odet v zeleno listje breze ali bršljana in prinaša pomlad ter z njo novo rojstvo. Slovani kot poljedelci so ga imeli vedno zelo radi, saj je predstavljal novo življenje. Narava je ozelenela, posevki so vzklili in imeli so zagotovljeno prehrano še za eno leto. Po dolgi zimi, temi, vlagi in negotovosti so spet lahko z upanjem zrli v prihodnost.

V slovenskih predstavah je Zeleni Jurij bajeslovni lik, jezdec na zelenem ali belem polju. Če je jurjevo zeleno, je prijezdil na zelenem konju, če je bil še sneg, pa na belem. Jurij se je na travniku udaril oziroma spopadel z Raboljem, mladeničem, ki je oblečen v slamo in pooseblja zimo. Podoba Jurija je tako povezana z bojem med zimo in pomladjo, med mrazom in toploto, med jalovostjo in rodovitnostjo

Upodabljajo pa ga tudi kot močnega mladega moža v viteški opravi na belem konju. Njegova atributa sta ščit in sulica. Podoba sv. Jurija na konju v boju z zmajem spada med najbolj znane in pogoste upodobitve v krščanstvu.

Še ena izmed razlag pa sega v srednji vek, ko so sv. Jurija zelo častili zaradi njegovega junaštva. Viteštvo ga je izvolilo za svojega vzornika in zavetnika. Postal je zaveznik mnogih dežel in mest, denimo Anglije, Genove … med drugim tudi Ljubljane, Ptuja in Pirana. V Sloveniji so mu posvetili številne cerkve. To, da je cerkev posvečena sv. Juriju, pogosto priča o njeni visoki starosti.

 

ZELENI JURIJ V BELI KRAJINI 

Legend pravi, da je 23. aprila zeleni Jurij na belem konju prijezdil do Kolpe, a je ni mogel prebroditi. Denarja za brodnino ni imel, brodar pa ga ni hotel brezplačno pripeljati čez Kolpo. Moral je en dan zanj delati, da je odslužil brodnino. Tako je zeleni Jurij prišel v Belo krajino z enodnevno zamudo.

Od takrat Jurjevo v Beli krajini velja tudi za praznik pomladi.

 

JURJEVANJE 

Eden izmed folklornih običajev, ki temelji na prazniku, ki ga praznujejo 24. aprila, imenovanem Jurjevo, je tudi jurjevanje, ki v Beli krajini poteka v mesecu juniju in velja za najstarejši slovenski folklorni festival.

Na dan jurjevanja enega od moških oblečejo v zelene veje in ga poimenujejo Zeleni Jurij. Ta hodi od hiše do hiše in na vrata zatika vejice, ki vasem in družinam prinaša srečo, veselje in zdravje, varuje dom ter prinaša zagotovilo, da bo to leto dobra letina. Povsod so veseli, če jih obišče Zeleni Jurij in ga radi obdarijo z denarjem, jajci, pogačo in vinom.

Zelo redko se zgodi, da pri kateri hiši ne bi odprli vrat – če družine ni doma, jurjaši vseeno podarijo brezovo vejico, če skopuhi ne obdarijo Jurija, pa se skupina prihodnja leta takšne hiše izogne, kar je tudi velika vaška sramota za gospodarja in gospodinjo. Če gospodinja vrat ni odprla, so namreč zapeli: »Haj, haj, haj, buli skoro kaj?”

Letos bo jurjevanje potekalo med 22. in 26 junijem 2022, več o tem pa si lahko preberete na povezavi https://jurjevanje.si/

 

 

Poleg Jurjevega, pri nas obstaja še en praznik, ki tudi prinaša pomlad. To je pust, ki velja za čas veselja, norčij in rajanja. Tudi o tem prazniku je Gezek izvedel nekaj zanimivosti, ki si jih lahko prebereš na povezavi Gezek in pust hrust, v preteklosti pa je obiskal tudi najstarejše slovensko mesto Ptuj, kjer v času pusta poteka eno izmed največjih kurentovanj.