Close

BRANJE KNJIG PRI OTROCIH

BRANJE KNJIG PRI OTROCIH

Ob vse hitrejšem tempu življenja in pogostejši uporabi sodobne tehnologije, v današnjem svetu pogosto pozabimo na pomembnost vpliva knjig in branja na razvoj otrok. 

Branje namreč ne predstavlja le koristnega preživljanja prostega časa, ampak tudi orodje, ki močno pripomore k razvoju otrok in njihovih sposobnosti.  

 

PREDNOSTI BRANJA KNJIG PRI OTROCIH

KREPITEV VEZI

Ena izmed glavnih prednosti, ki jih branje otroških knjig prinaša otrokom, je zagotovo povezanost, ki se v takšnih trenutkih vzpostavi med njim in staršem. 

Branje otrokom namreč neposredno pomeni, da si vzamete čas zanje in jim s tem date občutek, da jih imate radi. Ravno ta občutek topline in pripadnosti je tisti, zaradi katerega so mnogi navdušeni, ko jih vprašate, če želijo, da jim preberete kakšno knjigo. Za njih je to čas, ki je namenjen le za vaju in ima zanj velik pomen. 

Mnogi strokovnjaki zato priporočajo, da naj pravljica pred spanjem postane vaša vsakodnevna rutina, saj skozi branje vzpostavite močno vez in zaupno ozračje z otrokom. 

 

RAZVIJANJE JEZIKOVNIH SPOSOBNOSTI 

Branje knjig otrokom omogoča, da krepijo besedni zaklad in spoznajo širše besedišče, saj se srečujejo z besedami, besednimi zvezami ter frazami, s katerimi se v vsakdanjem življenju ne.   

 

SPODBUJANJE INTELEKTUALNEGA IN ČUSTVENEGA RAZVOJA

Strokovnjaki poudarjajo, da je branje otrokom vse od zgodnjega otroštva ključno za njihov intelektualni in celostni razvoj. 

Otroci, ki so jim starši v prvih treh letih življenja brali in se z njimi veliko pogovarjali, naj bi kasneje v življenju tudi lažje učili in bili uspešnejši pri vseh predmetih, ne samo pri jezikih. Branje različnih vsebin pa pri otrocih spodbuja tudi učenje empatije, sposobnosti vživljanja v druge zgodbe, raznih naukov in prijaznih gest, ki so pogosto glavna sporočila zgodb. 

Priporočamo vam, da ko je zgodbe konec, se z otroci pogovorite o njeni vsebini, preverite, če ima kakšna dodatna vprašanja in podobno. Na takšen način lahko otroke spodbudite, da sprašujejo vsemogoče in, da z njimi govorite tudi o tem, kaj se dogaja okoli nas in po svetu, kar spodbuja zanimanje za različne kulture, odnose, jezike in vrednote.

 

KDAJ ZAČETI OTROKOM BRATI KNJIGE 

Nekatere mamice začnejo brati zgodbice na glas že v nosečnosti, zato nikoli ni prezgodaj.

Nič ne bo narobe, če prebirate novorojenčku kratke zgodbice in pravljice že prve dni, ko ga pripeljete domov. Vaš glas bo zanj namreč nekaj najbolj pomirjajočega. 

Kasneje, ko bo vaš otrok že malček, mu knjige ponudite tudi za igranje, skupaj z njim poimenujte stvari na slikah in glejte ilustracije. 

Zelo pomembno pa je, da ste potrpežljivi, tudi takrat, ko otroku pade pozornost. Otroci za branje namreč potrebujejo koncentracijo, zato od začetka preberite le stran ali dve, potem pa pustite otroku, da sam ugiba, kako se zgodba nadaljuje. 

DOMAČA KNJIŽNICA

Raziskave so pokazale povezavo med številom knjig v gospodinjstvu in otrokovimi bralnimi sposobnosti. Rezultati pravijo, da otroci, ki odraščajo v gospodinjstvu, kjer je več knjig, znajo hitreje brati in imajo boljši besedni zaklad kot otroci, kjer knjig ni veliko in nimajo toliko stika z njimi. 

Ampak brez skrbi, če doma nimate na kupe knjig, saj lahko otroke z njimi spoznate v knjižicah, pred obiskom pa vam je lahko v pomoč spletna stran Cobis,  kjer lahko pogledate, katere vse knjige so na voljo. 

Seveda pa ne smemo pozabiti, da otroci starše opazujejo in posnemajo. To pomeni, da če starši radi berejo, je večja možnost, da bodo knjige privlačile tudi njihove otroke, saj imajo starši s svojimi navadami in odnosom do branja že zgodaj vpliv na otroka.  

Z branjem lahko otroke že v zgodnjih letih veliko naučite, zato priporočamo, da jim berete kar se da raznolike knjige, saj bodo tako spoznavali različne svetove, kulture, junake, tematike in postopoma odkrival svoje interese.

Odličen način, kako jim na zanimiv način predstaviti slovenske kraje in njihove navade, pa je otroška knjiga Gezek potuje in se izobražuje