Close

GEZEK POTUJE IN SE IZOBRAŽUJE

GEZEK POTUJE IN SE IZOBRAŽUJE

Ilustrirana knjigica risanega lika v narodni noši, ki potuje in se izobražuje.

Lastna ilustrirana knjiga, ki bo povezala dosedanjo dejavnost ter že razviti in zaščiteni risani lik v narodni noši, ki potuje po različnih slovenskih krajih, ti so prikazani skozi risane ilustracije, tem je dodana poučna vsebina. Razvita knjiga je nadgradnja obstoječega dela na področju kulture, hkrati pa želimo predvsem mlade navduševati nad domačim, tradicionalnim in lokalnim.