Close

Gezekov BLOG

GEZEK POTUJE IN SE IZOBRAŽUJE

GEZEK POTUJE IN SE IZOBRAŽUJE

Ilustrirana knjigica risanega lika v narodni noši, ki potuje in se izobražuje. Lastna ilustrirana knjiga, ki bo povezala dosedanjo dejavnost ter že razviti in zaščiteni risani lik v narodni noši, ki potuje po različnih slovenskih krajih, ti so prikazani skozi risane ilustracije, tem je dodana poučna vsebina. Razvita knjiga je nadgradnja obstoječega dela na področju

Continue Reading...